دوره پیشرفته فارکس به سبک SMC

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

7,800,000 تومان