سارا شیرازی

عضو تیم آکادمی کرانه

درباره استاد:

سارا ذوالنون شیرازی مطلق مدرک دکتری خود را در رشته ی فرهنگ و زبان های باستانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته است.